tekėjimas

tekėjimas
tekė́jimas sm. (1) Ktekėti: 1. SD29, I, N, TS1901,2-3b, Š, Rtr, , PolŽ83, Slk Pagal tekėjimo vietą srovės skirstomos į paviršines, gilumines ir priedugnines LTEV151. Skysčių arba dujų judėjimas vadinamas tekėjimu . Upės tekė́jimas NdŽ. Kanalas tas netura tekė́jimo Grg. Slėginis tekė́jimas PolŽ155. Tekė́jimo energija FzŽ78. Tekėjimo kryptis GTŽ. Tų upių tekėjimas lygus ir lėtas Vr. Ši laimė buvo paprasta, kaip paprastas vandens tekėjimas Nemune A.Vencl. | prk.: Jis klausėsi jos ramaus balso tekėjimo, vis labiau stebėdamasis, jausdamas širdyje tirpstant panieką, kurią iki šiol jautė Aldonai J.Avyž. Jiems labai patikdavo toks lygus lygus žodžių tekėjimas . Jisai, už augimą ir tekėjimą Dievo žodžio mūsų mieloje Lietuvoje širdingai pasiprociavodamas, mane paklausė, bau aš dabar jau ir prie senojo testamento iš tikro dirbti pradėjęs Kel1866,24.MedŽ479 Širdis tvarko kraujo tekėjimą S.Mast. [Kosulys] sunkina kraujo tekėjimą venomis į širdį LTEVI122. Trukdosi tekėjimas kraujo plaučiuose V.Kudir. Apšalus vaismedžių medienai, pablogėja maisto medžiagų tekėjimas iš šaknų į vaismedžio viršūnę . ║ Srovės tekėjimą dujomis dažnai lydi šviesos reiškiniai . Leidžiant nuolatinę srovę pro juntamąjį nervą, pajuntamas skausmas ne tik srovės įjungimo arba išjungimo metu, bet ir srovės tekėjimo metu V.Laš. 2. Sulaikė kraujo tekė́jimą . Ilgas iš ausių tekėjimas yra baisiausi liga TS1900,9. Pūlių tekėjimas ŽŪŽ44. Kraujavimas, hemoragija, kraujo tekėjimas iš traumos ar patologinio proceso pažeistų kraujagyslių LTEVI149. Nei to tekėjimo, bet, va, alma alma alus iš bačkos J.Jabl(Kp). Genys anksčiau už visus pajunta sulos tekėjimo metą sp. Sakoplūdis, sakų tekėjimas iš sužalotų spygliuočių medžių LTEIX611. Pirma aptepa tas sakų tekėjimo vietas tešla . Sraveniai gydo kraujo tekėjimą, kilusį dėl silpnumo . Nuog balto tekėjimo imk mėtų saują IM1862,34. Moteriškė… turėjo tekėjimą kraujo per dvyliką metų Ch1Mt9,20. 3. Tekėjimas akių N. Ausių (Ausų NdŽ) tekė́jimas KII101. 4. Š, Rtr, 67, L, Ser, , Sdbtekėti 6: Saulės tekėjimas N. Pirm tekėjimo N. Mėnesio, saulės tekė́jimas NdŽ. Nuog saulės tekė́jimo ik vakari dirbo DrskŽ. Jau lig saulės tekė́jimo buvom porą vežimų šieno partraškinę Vvr. Nu ryto, saulės tekėjimo lig saulės leidimos dirbsi Tl. Būdavo, atsikelsma da pryš saulės tekė́jimą, duosma duosma (dirbsime) Gr. Nu saulės tekė́jimo vyrai i darbuojas iki leidimos Skd. Nuo saulės tekė́jimo lig sėdimui reikia dirbt Pnm. Prieš saulės tekė́jimą keliu, bėgu raut linelių Pc. Krutėdavom nuo saulės tekė́jimo lig nusleidimo Dglš. Prieš saulės tekė́jimą keldavom, ka da kojom šalta Škt. Mes prieš saulės tekė́jimą pradėjom dainuoti Krs. Reikdavo prieš saulės tekė́jimą keltis i karves pamelžt PnmŽ. Kada karštos dienos būdavai, tai da priš saulės tekė́jimą išgydavai Mšk. Išgint eidavo prieš saulės tekė́jimą Sk. Skerdžius su dūdele dūduoja prieš saulės tekė́jimą Pc. Nuo saulės tekė́jimo atvažiavau iš Obelių Imb. Uodai prieš tekė́jimą saulės [puola] Jsv. I su meškere karosai ema, tik lig saulės tekė́jimo daugiausia Štk. Prieš tekė́jimą einu, žiūriu: nuo klojimo liepsna tokia, ir nuėjo per laukus Kp. Paskelk anksti prieš saulės tekėjimą ir rasų prisbraukyk su baltu abrūsu Pv. Dar prieš saulės tekėjimą atėjo pamotė ir ėmė kelti vaikus J.Balč. Aš dar prieš saulės tekėjimą joms (kiaulėms) visą glėbį žolės priroviau P.Vaičiūn. Ateik rytoj rytą anksti, saulės tekėjime, šiton vieton, tai aš tau mokestį atnešiu LTR(Kur). Kruvinas saulės tekėjimas – ženklas didelių vėjų ant ryto dieną DS119(Šmk). 5. Sut, Š, Ser, NdŽ, FrnW, tekėti 7: Tekėjimas už vyro R203, 270, N. Tinkasi gana tų tekė́jimų, ale nesiženija [mergos] Kdl. Kas nauda iš ankstų tekė́jimų Lkš. To tekė́jimo ji nenorėjo, o ištekėjo Vlkj. Kaži tas tekė́jimas ar skirtas, ar tei ką? Kdn. Dukra jau ant tekė́jimo gatava Btg. Atsistok tu su tuo tekė́jimu! Vlk. Ji buvo sukakusi dvidešimt penktus; pats geriausis laikas tekėjimui Blv. Vedimai ir tekėjimai ne pakampėmis ir ne slapta, bet aiškiai ir šviesiai su valia gimdytojų prieg daugio liudytojų DP71. Jėzus ne tiektai žodžiais stoną šventą vedimo ir tekė́jimo pagerbti teikės, bet ir buvimu savuoju DP68. 6.tekėti 10: Tokie vienodi ir ramūs buvo vakarai, kad nejautei laiko tekėjimo . Įvykis sujaukė ramų miško gyventojų dienų tekėjimą ir išmušė iš tvarkos . Pavydas, įnirtimas nekankino jaunos širdies tekėjime dienų A.Vencl. Ir žemė, visa apgaubta vėjų, plaukianti savo keliu, o tai ir esąs laiko tekėjimas . 7. SD12,443tekėti 9.
◊ sáulės tekė́jimas rytai: Čėpunė eima nuog saulė̃s tekė́jimo LzŽ.
\ tekėjimas; aptekėjimas; atitekėjimas; įtekėjimas; ištekėjimas; nutekėjimas; patekėjimas; pertekėjimas; pratekėjimas; pritekėjimas; sutekėjimas; užtekėjimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tekėjimas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Savaiminis arba priverstinis skysčio arba dujų tūrio judėjimas iš vienos vietos į kitą tam skirtais kanalais arba vamzdžiais. Kiekvienu atveju tekėjimas atsiranda dėl slėgio skirtumo. Pirmuoju atveju… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • tekėjimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. flow vok. Strömung, f rus. течение, n pranc. écoulement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • tekėjimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skysčio bėgimas, sruvenimas. atitikmenys: angl. flow vok. Strömung, f rus. течение, n pranc. écoulement, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • tekėjimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. current; flow; stream vok. Fließen, n; Strömung, f; Strom, m rus. течение, n pranc. écoulement, m; courant, m …   Fizikos terminų žodynas

  • tekėjimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Savaiminis arba priverstinis skysčio arba dujų tūrio judėjimas iš vienos vietos į kitą tam skirtais kanalais arba vamzdžiais. atitikmenys: angl. current; flow; leak; moonrise; rise; sunrise… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • tekėjimas — dkt. Sulai̇̃kė kraũjo tekėjimą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sluoksninis tekėjimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio arba dujų tekėjimas tarpusavyje nesimaišančiais plonais sluoksniais. atitikmenys: angl. laminar flow rus. ламинарное течение ryšiai: sinonimas – laminarinis tekėjimas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sūkurinis tekėjimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio arba dujų tekėjimas, kurio metu sraute atsiranda sūkurių. atitikmenys: angl. turbulent flow; turbulent stream rus. турбулентное течение ryšiai: sinonimas – turbulentinis tekėjimas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • laminarinis tekėjimas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Skysčio arba dujų tekėjimas tarpusavyje nesimaišančiais plonais sluoksniais. Laminarinis tekėjimas apibūdinamas Reinoldso skaičiumi Re. atitikmenys: angl. laminar flow vok. Laminarströmung, f rus.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • turbulentinis tekėjimas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Skysčio, dujų arba plazmos tekėjimas, kurio metu srauto greitis, temperatūra, slėgis, tankis ir kt. parametrai kiekviename srauto taške kinta netvarkingai. Skysčio dalelių trajektorijos yra susipynusios.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”